EU (nemzetközi szabályozás)

A VPE Nonprofit Kft. tevékenységét a következő európai uniós joganyagok szabályozzák:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU Irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

EUR-Lex - 02012L0034-20190101 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról

EUR-Lex - 32016L0798 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

  • Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (EGT-vonatkozású szöveg)

EUR-Lex - 02010R0913-20140101 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

  • A Bizottság (EU) 2015/429 végrehajtási rendelete (2015. március 13.) a zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározásáról

EUR-Lex - 32015R0429 - HU - EUR-Lex (europa.eu)

  • A Bizottság (EU) 2015/909 végrehajtási rendelete (2015. június 12.) a vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámításának módjairól

EUR-Lex - 32015R0909 - HU - EUR-Lex (europa.eu)

  • A Bizottság (EU) 2017/2177 végrehajtási rendelete (2017. november 22.) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről (EGT-vonatkozású szöveg)

EUR-Lex - 32017R2177 - HU - EUR-Lex (europa.eu)

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

EUR-Lex - 32021R1153 - HU - EUR-Lex (europa.eu)