2021. november 9.

A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetét 2021. november 09-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2021. november 19.A VPE Kft. a kialakult vírushelyzet miatt rendhagyó módon online egyeztetésre nyújt lehetőséget a kapacitásigénylők számára, mely 2021. december 3-án Microsoft Teams online egyeztetés keretében kerül megrendezésre. Az esemény a Vtv. 67/O. § (2) bekezdése szerinti egyeztetésnek minősül. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Az egyeztetés napirendje a beérkezett észrevételek ismeretében kerül meghatározásra. Az egyeztetésen a jelenlévőknek az írásban beérkezett észrevételek megvitatására nyílik lehetősége.Vissza