2022. június 27.

A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosításának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosításának tervezetét 2022. május 25-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.



Az észrevételek beérkezésének határideje a módosítás tervezettel kapcsolatban 2022. június 4-e volt.

A VPE Kft. vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. § (4) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az érdekeltek véleménye alapján véglegesített, 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 9. számú módosítását honlapján közzétette.

A módosítás érvényes: 2022. június 28-tól.

A módosítás hatályos: 2022. december 11-től.



Vissza