2022. augusztus 4.

2022.08.03 - Kapella2 frissítés után elérhető új fejlesztések listája

Tisztelt Partnereink!

 

2022.08.03.-án a Kapella 2 rendszer frissítésre került, melynek során több fejlesztés is kikerült az éles rendszerbe, melyek a következők:

 

1. Ticket#7503633 — Rakodóterület foglalás_különböző HÜSZ korlátozások


A HÜSZ 7.3.11 mellékletében meghirdetésre kerülő rakodó vágányok esetében több szolgálati helynél előfordul különleges korlátozás bevezetése, ami meghatározott időszakra csökkenti a nyitvatartási időt. Ezeket a korlátos időszakokat nem lehet a rakodási időbe beszámítani.Ilyen korlátozás pl Nyírbátor esetén, hogy „Csak munkanapokon 08:00 - 20:00 óra közötti időtartamban lehet rakodni.”, vagy Miskolc-Gömöri esetén „22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni”A fejlesztés keretében megvalósult, hogy ezeket a korlátozásokat a rendszer a rakodási idő megállapításánál figyelembe vegye, és a korlátozásban megadott időtartammal emelje meg a bruttó rakodási időt.A fejlesztési feladat eredményeként bővül az UTA törzsadati EHÜSZ intefész séma is az új adatelemekkel. A séma új verziószáma v41 lesz.


2. Ticket#7503649 — Működőképes alternatíva felajánlás


Az EU Bizottság a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló 2017/2177 végrehajtási rendeletében szabályozza a kiszolgáló létesítményekre vonatkozó kapacitás elosztást.A rendelet 12. cikk (2) bekezdése vonatkozásában „A 2012/34/EU irányelv II. mellékletének 2. pontjában felsorolt kiszolgáló létesítmény üzemeltetője és a kérelmező – amennyiben kérése nem teljesíthető – közösen értékeli, hogy vannak-e olyan működőképes alternatívák, amelyek lehetővé teszik az érintett áru- vagy személyszállítási szolgáltatás azonos vagy alternatív útvonalakon, gazdaságilag elfogadható feltételek mellett történő nyújtását. A kérelmezőnek nem kell nyilvánosságra hoznia üzleti stratégiáját.”A VPE Kft. célja, hogy az EU rendeletnek megfelelve szolgáltatásonként akár eltérően működőképes alternatívák kerüljenek meghatározásra és kimutatható legyen, hogy az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan hol áll rendelkezésre szabad kapacitás.A rendelkezésre álló kapacitásról a megrendelő két féle képpen győződhet meg. Egyrészt a Lekérdezések-->Működőképes alternatíva felajánlás menüponton található térkép segítségével, ahol szolgáltatásra, szolgálati helyre és időszakra szűrve lehet keresni, vagy ha egy szolgáltatás igény "Nem teljesíthető" választ kapott a szolgáltatás véleményezése során, a szolgáltatás igény adatlapján a "Működőképes alternatíva keresése" ikonra kattintással a térképes alkalmazás megnyílik a szolgáltatás igényben megadott paraméterekre szűrve.Adott szolgálati helyen adott szolgáltatásra vonatkozóan megtekinthető, hogy milyen mértékű a rendelkezésre álló kapacitás figyelembe véve a szolgáltatás igények sajátosságait.


3. Ticket#7503668 — Szervezet UIC kód AN4 formátumra való módosítása


Az ERA módosításaival összhangban a jelenlegi 4 számból álló UIC szervezet azonosító formátuma módosításra kerül (alfanumerikus 4 karakterre) a rendszer minden érintett pontján.A fejlesztési feladat eredményeként módosul a RailML séma adatelem típusa is az érintett sorok esetén. A séma új verziószáma 2.16 lesz.


4. Ticket#7503711 — Szolgálatszünetelés felfüggesztése


Abban az esetben ha egy menetvonal igény több napra vonatkozik, de csak egy része érintett szolgálat szünetelés korlátozással, akkor a megrendelés tárolásakor a rendszer megbontja több verzióra az igényt a szolgálat szüneteléssel érintett és nem érintett napokra.


5. Ticket#7503724 — veszélyes áru jelölés


Veszélyes áru jelölés a megrendeléseken csak D és F kategóriában lehetséges


6. Ticket#7503769 — K2 jogosultság menetrendi információ lekérdezéshez


Egy új jogtípus, illetve szerepkör létrehozása vált szükségessé ahhoz, hogy a vágányzári tervezéskor ki lehessen gyűjteni egy adott pályaszakaszra, adott időszakban már rögzített menetvonal és szolgáltatás igény kigyűjtését.

7. Ticket#7503723 — PCS kiegészítő fejlesztések


Az RNE PCS rendszerében lefoglalt igénylések K2-be történő betöltése a megrendelő szervezet döntése alapján történhet automatikusan, IF-en keresztül is. A K2 rendszerben az igények könnyebb visszakereshetősége érdekében az Igény listázóban és a Csomag listázóban is lesz szűrési feltétel a PCS dossziészámra, illetve arra is, hogy az igény TAF-TSI igény -e.A sikertelen PCS-->K2 betöltés esetén a sikertelenségről, illetve a sikertelenség okáról email értesítést küldünk a megrendelő szervezet központi címére (ami a K2-ben meg van adva), vagy ha a szervezet más erre az esetre specifikus címzetti kört szeretne megadni, akkor a megadott címekre is küldi a rendszer az értesítést.Ezen túlmenően, az Átadó/Átvevő vasúttársaság kiválasztásakor nem csak azok rövid neve lesz látható a listában, hanem az UIC kódjuk is.

 

Frissítések listája az alábbi PDF dokumentumban letölthető.

Vissza