2022. december 9.

A 2023/2024-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2023/2024-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetét 2022. november 8-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta.Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.

 

Az észrevételek beérkezésének határideje 2022. november 18-a volt.

 

A VPE Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. §. (2) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4 §. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályahálózat-működtetőkkel, valamint a hozzáférésre jogosultakkal történő egyeztetés alapján véglegesített, a 2023/2024-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatot közzétette.Vissza