2023. július 7.

A 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 34. és a 2023/2024 menetrendi időszakra vonatkozó 12. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 34. és a 2023/2024 menetrendi időszakra vonatkozó 12. számú módosítását 2023. július 7-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta.Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2023. július 17-e.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza