Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Felettes szerv:

A Társaság tulajdonosi joggyakorlója: az építési és közlekedési miniszter

Építési és Közlekedési Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

 

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17.