2017. július 6.

VPE Pályázati felhívás IT eszköz beszerzésre 2017 - kérdések és válaszok

Beérkezett kérdések megválaszolása

1.    Ajánlattételi felhívás 9. Pontja: „9. Részajánlat illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő részajánlatot elfogad a következő területek szerint: -Szerver számítógép + licencek”

Kérdés: Jól értelmezzük, hogy a szerver számítógép + licencek párosítás alatt az Ajánlatkérő a 2. számú melléklet „Műszaki-Szakmai elvárásokok: Szükséges hardverek minimum tulajdonságai” pontja szerinti 2. táblázatot: „Szerver számítógép” és a 10. táblázatot: „Licencek” táblázatoknak megfelelő termékeket érti?

 

Válasz: Igen, az értelmezés helyes.

 

2.    Adásvételi szerződés 4.4 pontja alapján: „Jelen szerződés: 1. sz. mellékletében meghatározott eszközök tekintetében a Felek 2017. ……………..-i szállítási határidőben állapodnak meg”

Kérdés: Ezúton szeretnénk a Tisztelt Ajánlatkérőtől információt kérni, hogy mi az eszközök szállítási/teljesítési határideje?

 

Válasz: A lehető leghamarabb, de legfeljebb szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül.

 

3.    Ajánlattételi felhívás 2. Számú mellékelt, Műszaki szakmai elvárások, szükséges hardverek minimum tulajdonságai: Táblázat Szerver számítógép: „2 db kb 500GB-os SSD (system disk, RAID1)”

Kérdés: Az ajánlatkérő által támasztott kb =körülbelül 500GB-os SSD tekintetében elfogadja a 480GB-os SSD-t?

(Tekintettel arra, hogy több gyártónak ebben a formátumban érhető el az 500GB-hoz közel eső SSD-je)

 

Válasz: Igen, elfogadjuk a 480GB-os SSD-t.Vissza