2018. január 24.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 4. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 4. számú módosításának tervezetét 2018. január 24-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. február 3-a.

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya), 2.6 (Veszélyes árut továbbító vonat közlekedtetésének feltétele), valamint 4.7 (Rendkívüli küldemények és veszélyes áruk továbbítása, próbavonatok és Ro-La vonatok közlekedtetése) pontjainak, valamint a

  • 3.3.1.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői
  • 3.3.1.3. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése,legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.
  • 5.5.4 sz. melléklet - Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
  • 6.3-1. sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.
  • 6.5. sz. melléklet – Teljesítményösztönző Rendszer

  

módosítása kerül nyilvánosságra hozatalra.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza