2018. március 9.

2016/2017. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálatának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2016/2017. menetrendi időszakra vonatkozó Teljesítményösztönző Rendszer hipotézisvizsgálat tervezetét 2018. február 14-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban 10 napon belül jelezhették.Az észrevételek beérkezésének határideje 2018. február 26-a volt. A beérkezett észrevételekről és a kapcsolódó véleményezésről valamennyi érintett tájékoztatásra került.

 

A beérkezett javaslatok alapján módosított, végleges dokumentumot a VPE Kft. honlapján közzétette, amely az alábbi linken érhető el.

 Vissza