2018. május 10.

A 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 6. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2017/2018-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 6. számú módosításának tervezetét 2018. május 10-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2018. május 20-a.

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 pontja (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya), 3.3.1.3 sz. melléklete (Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők – MÁV Zrt), 5.5.4 sz. melléklete (Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység), valamint 6.3-1 sz. melléklete (Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.) kerül módosításra.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza