2020. augusztus 10.

A 2019/2020-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 8. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2019/2020-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 8. számú módosításának tervezetét (benne a Díjképzési Módszertan 2.0 verziójának tervezetét) 2020. augusztus 10-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2020. augusztus 20-a.

 

A módosítás keretében a Hálózati Üzletszabályzat Törzsszövegének 1.6.1 pontja (A Hálózati Üzletszabályzat hatálya), valamint 6.1-1. sz. melléklete (Díjképzési Módszertan) kerül módosításra.

 

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza