2020. november 10.

A 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2021/2022-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat tervezetét 2020. november 10-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozza és erről az érdekelteket tájékoztatja. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.Az észrevételek beérkezésének határideje: 2020. november 20.

 

A VPE Kft. a kialakult vírushelyzet miatt rendhagyó módon online egyeztetésre nyújt lehetőséget a hozzáférésre jogosultak számára, mely 2020. december 1-én Microsoft Teams online egyeztetés keretében kerül megrendezésre. Az esemény a Vtv. 67/O. § (2) bekezdése szerinti egyeztetésnek minősül. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

 

Az egyeztetés napirendje a beérkezett észrevételek ismeretében kerül meghatározásra. Az egyeztetésen a jelenlévőknek az írásban beérkezett észrevételek megvitatására nyílik lehetősége.

 

A Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett hálózat-hozzáférési díjak megállapítását a VPE Kft. a Díjképzési Módszertan, a pályahálózat-működtető utolsó évének tényadatai, és a Díjképzési Módszertanban meghatározott egyéb adatforrások alapján végezte el.

 

A rendeletben rögzített nyilvánosságra hozatal időpontjáig nem érkezett a VPE Kft. számára értesítés a 2021/2022. menetrendi időszakban várható központi költségvetési támogatás (költségtérítés) mértékéről, és felhasználásáról, így csak a költségalapú hálózat-hozzáférés díjak kerültek nyilvánosságra hozatalra.

 Vissza