2021. január 4.

A 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1-2. számú módosításainak közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2021/2022-es menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. számú módosításának tervezetét – a GYSEV Zrt. hálózatára érvényes módosított hálózat-hozzáférési díjakat - 2020. november 25-én, a Hálózati Üzletszabályzat 2. számú módosításának tervezetét – a MÁV Zrt. hálózatára érvényes módosított hálózat-hozzáférési díjakat - 2020. november 27-én egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.Az észrevételek beérkezésének határideje az 1. sz. módosítás tervezettel kapcsolatban 2020. december 5-e, a 2. sz. módosítás tervezettel kapcsolatban 2020. december 7-e volt.

 

A VPE Kft. vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/O. § (4) bekezdésében, valamint az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a véglegesített 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 1. és 2. számú módosítását - az azonos érvénybe és hatályba lépési időre való tekintettel egybeszerkesztve - honlapján közzétette.

 

A módosítások érvényesek: 2021. január 5-től.

A módosítások hatályosak: 2021. december 12-től.Vissza