2022. április 22.

Értesítés a 2022/2023. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 7. számú módosításának közzététel előtti visszavonásáról

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2022/2023-as menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 3. számú módosításának tervezetét 2020. március 22-én, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették.

 

Az észrevételek beérkezésének határideje 2022. április 1-e volt.A nyilvánosságra hozatalt követően a módosítás tervezet 4.5.6. sz. melléklethez (A közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek igénybevételének feltételei) meghirdetett szabályozás ideiglenes kiegészítésének bevezetése kapcsán az észrevételezési határidőn belül olyan észrevétel érkezett, melynek alapján a szabályozás kiegészítése nem kerül átveztésre, a 7. számú módosítás visszavonásra került.

 Vissza